W. SZAFER INSTITUTE OF BOTANY - POLISH ACADEMY OF SCIENCES - KRAKÓW

frag p act

 

Fragmenta Floristica et

Geobotanica Polonica

ISSN: 2449-8890 (wersja elektroniczna)
ISSN: 1640-629X (wersja drukowana)

 Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019): 20 pkt. 

 Wersją pierwotną czasopisma Fragmenta Floristica
et Geobotanica Polonica jest wersja elektroniczna

 

The DATABASE of the
available articles of all of the journals

 

Home Table of
Contents
Editorial &
Advisory B.
Instruction
to Authors
Reviewing
procedure
Subscription
information

 

 

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji
(tzw. zapora ghostwriting)
Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Autorzy opracowań powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). „Ghostwriting” to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji, „guest authorship” to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom, stosownie do powołanych wyżej wytycznych MNiSW, redakcja przyjmuje następujące zasady:
1) Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, analiz itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający manuskrypt.
2) W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.
3) W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.
Oświadczenie Autora (-ów) o oryginalności artykułu (PDF)
.
Przewodnik dla Autora (-ów) (PDF)

Published and distributed by:
W. Szafer Institute of Botany - Polish Academy of Sciences
Lubicz 46, 31-512 KRAKÓW, tel. +48 12 4241 731; fax: +12 4241 731; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.