RADA NAUKOWA INSTYTUTU BOTANIKI IM. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2019-2022

 

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Bogdan Zemanek 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO

dr hab. Elżbieta Cieślak

prof. dr hab. Jan Holeksa

SEKRETARZ

dr hab.  Magdalena Szczepaniak

 

Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

 

  • Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. Lucyna Śliwa

  • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

dr hab. Agnieszka Wacnik

 

  • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Elżbieta Cieślak

dr hab. Adam Flakus

dr hab. Paweł Kapusta

dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

dr hab. Jolanta Piątek

dr hab. Marcin Piątek         

dr hab. Beata Paszko

dr hab. Michał Ronikier

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Magdalena Szczepaniak

dr hab. Elżbieta Worobiec

dr hab. Grzegorz Worobiec

dr hab. Magdalena Żywiec

 

  • Osoby spoza Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Adam Boratyński

prof. dr hab. Jan Holeksa

prof. dr hab. Henryk Klama

prof. dr hab. Martin Kukwa

dr hab. Marlena Lembicz

dr hab. Mirosław Makohonienko

prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

dr hab. Piotr Mleczko

dr hab. Irena A. Pidek

dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. Marta Wrzosek

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

  • Przedstawiciele pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ze stopniem naukowym doktora

dr Beata Cykowska-Marzencka

dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

  • Przedstawiciel doktorantów

mgr Paulina Janik

 

  • Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN


 

Obsługa administracyjna i techniczna Rady

Irena Galiv

mgr inż. Wiktoria Maternowska