Lista członków Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022

 

OSOBY SPOZA IB PAN WYBRANE PRZEZ SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IB PAN

 1. prof. dr hab. Adam Boratyński
 2. prof. dr hab. Jan Holeksa
 3. prof. dr hab. Henryk Klama
 4. prof. dr hab. Martin Kukwa
 5. dr hab. Marlena Lembicz
 6. dr hab. Mirosław Makohonienko
 7. prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
 8. dr hab. Piotr Mleczko
 9. dr hab. Irena A. Pidek
 10. dr hab. Ireneusz Ślesak
 11. dr hab. Marta Wrzosek
 12. prof. dr hab. Bogdan Zemanek

 

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI IB PAN

 1. dr hab. Elżbieta Cieślak
 2. dr hab. Adam Flakus
 3. dr hab. Paweł Kapusta
 4. dr hab. Aldona Mueller-Bieniek
 5. dr hab. Jolanta Piątek
 6. dr hab. Marcin Piątek         
 7. dr hab. Beata Paszko
 8. dr hab. Michał Ronikier
 9. dr hab. Renata Stachowicz-Rybka
 10. dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
 11. dr hab. Magdalena Szczepaniak
 12. prof. dr hab. Lucyna Śliwa
 13. dr hab. Agnieszka Wacnik
 14. dr hab. Elżbieta Worobiec
 15. dr hab. Grzegorz Worobiec
 16. dr hab. Magdalena Żywiec

 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IB PAN ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA

 1. dr Beata Cykowska-Marzencka
 2. dr Magdalena Owczarek-Kościelniak

 

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 1. mgr Paulina Janik

 

CZŁONKOWIE AKADEMII WSKAZANI DO UDZIAŁU W PRACACH RADY PRZEZ WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH I ROLNICZYCH PAN

 1. prof. dr hab. Stefan Malepszy, członek rzeczywisty PAN
 2. prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, członek korespondent PAN
 3. prof. dr hab. Katarzyna Turnau, członek korespondent PAN

 

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. Konrad Wołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. Barbara Godzik