Przy Radzie Naukowej Instytutu Botaniki PAN w Krakowie działają następujące Komisje:

Komisja Rady Naukowej Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN do spraw przewodów doktorskich
Komisja do postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora