Biuletyn logo

UWAGA: Informacje o przetargach i zamówieniach publicznych i niepublicznych, zapytaniach ofertowych itp. zamieszczane

są od 17 lutego 2017 r. na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN:

http://ibpan_krakow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/16071

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetargu

Uwaga:

Odpowiedzi na zadane pytania w/w procedurze

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do siedziby Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/publiccontracts/view/15833

Pismo o unieważnieniu postępowania przetargowego z dnia 11 grudnia 2018


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DOTYCZY ZADANIA pt: dostawa wraz z montażem wyposażeń stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tekst ogłoszenia i wszelkie konieczne załączniki dostępne są na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb IB PAN realizowane w trybie zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania

Tekst ogłoszenia i wszelkie konieczne załączniki na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

Odpowiedzi na zadane pytania w w/w procedurze


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Dostawa mikroskopu stereoskopowego do digitalizacji zbiorów wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia. Niniejsze zamówienie jest niezbędne dla potrzeb realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” (OZwRCIN) finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020"

Patrz: Ogłoszenie nr 610485-N-2018 z dnia 2018-08-29 r. 

Tekst ogłoszenia i wszelkie konieczne załączniki na stronie BIP Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9aa0704a-47b5-45b4-b0f4-f7c3319aae6a

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie nr 1 dotyczące wymaganych parametrów granicznych ... 

Zapytanie nr 2


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „adaptacja pomieszczeń IB PAN na pracownie digitalizacyjne dla potrzeb realizacji projektu OZwRCIN”

Ogłoszenie nr 1133443 z dnia 27.08.20181133443 w Bazie Konkurencyjnosci 

Tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1 Wersja edytowalna

Załącznik 2 Wersja edytowalna

załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5 Wersja edytowalna

Załącznik 6 Wersja edytowalna

Załącznik 7

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją do pracy w środowisku Zamawiającego (data zamieszczenia 17.08.2018)

Ogłoszenie nr 605549-N-2018 z dnia 2018-08-17 r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2, WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik 3WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik 4 WERSJA EDYTOWALNA

Załącznik 5

Informacje zawarte poniżej zawierają treści archiwalne

 


OGŁOSZENIA o PRZETARGACH (w trybie ustawowym):

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wraz z montażem komory fitotronowej wielkogabarytowej typu „Walk-in” dedykowanej do hodowli roślin dla potrzeb Laboratorium Badań Środowiskowych Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.
(data zamieszczenia: 02.02.2017)

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 (PDF)
Korekta załącznika nr 1 !
Załącznik nr 2 (doc)
Załącznik nr 3 (docx)
Załącznik nr 4 (PDF)
Załącznik nr 5 (doc)
Załącznik nr 6 (doc)

Odpowiedź na zapytanie I

Odpowiedź na zapytanie II

UWAGA - Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ „modernizacji eksperymentalnej szklarni zimowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stacji Terenowej Zakładu Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Szarowie”
(data zamieszczenia: 14.07.2016)

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1
Załącznik do PFU
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 (doc)
Załącznik nr 4 (docx)
Załącznik nr 5 (doc)
Załącznik nr 6 (doc)

 UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (8 sierpnia 2016) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa wraz z montażem mikroskopów badawczych oraz dodatkowego doposażenia do posiadanej już aparatury naukowo-badawczej IB PAN (data zamieszczenia: 28.04.2015)
Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

załącznik A do SIWZ (PDF)
załącznik nr 1 a (PDF), (DOC)
załącznik nr 1 b (PDF), (DOC)
załącznik nr 2 (PDF), (DOCX)
załącznik nr 3 (PDF), (DOC)
załącznik nr 4 (PDF), (DOCX)
załącznik nr 5 (PDF), (DOC)

Odpowiedź na zapytanie (1)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym w jasnym polu i fluorescencji (2014)

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
załącznik nr 1 (PDF),
załącznik nr 2 (DOC),
załącznik nr 3 (DOC),
załącznik nr 4 (DOC),
załącznik nr 5 (PDF)

Odpowiedź na zapytanie (1)

UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (7 marca 2014) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg na sukcesywną dostawę typowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb IB PAN w roku 2014 

Załączniki:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
załącznik nr 1 (DOC),
załącznik nr 2 (PDF)załącznik nr 2.1 (XLS),
załącznik nr 3 (PDF)załącznik nr 3.1 (XLS),
załącznik nr 4 (DOC),
załącznik nr 5 (DOC),
załącznik nr 6 (PDF)

Odpowiedź na zapytanie (1)

UWAGA: Przetarg rozstrzygnięty (4 marca 2014) - patrz WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Ogłoszenie o zawarciu UMOWY