Wiadomości

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Piechnika

Wt, 21 Cze 2022

W dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek), o godz. 11:30, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Piechnika pod tytułem:

Conditions for the occurrence of forest microhabitats and their importance for birds

  • Promotor: dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk);
  • Promotor pomocniczy: dr Mateusz Ledwoń (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk);
  • Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk (Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie); dr hab. Łukasz Kajtoch (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk).

Rozprawa znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków.

Streszczenia i recenzje pracy zostały zamieszczone na stronach BIP IB PAN.