Wiadomości

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk wraz z infrastrukturą towarzyszącą

So, 11 Wrz 2021

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. Remont pomieszczeń Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień klasycznych oraz konkursów w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, wprowadzanego Zarządzeniem Dyrektora IB PAN nr 9/2021 z dnia 24 marca 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2021, godz. 14:00

BIP

Do pobrania:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 Wykonawcy: Wiktor Wołyniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WIKPOL"; ul. Kościelna 59, 33-370 Muszyna.

Do pobrania: