Wiadomości

Długoterminowe pobyty badawcze w IB PAN w ramach programu PASIFIC

Śr, 30 Cze 2021

Dnia 15 marca 2021 r. ruszył pierwszy konkurs w ramach programu PASIFIC. Naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe, mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk, w tym także w naszym Instytucie. Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 2500 euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości do 93000 euro (60000 euro kosztów bezpośrednich i 20% kosztów pośrednich).

Aby ubiegać się o stypendium PASIFIC, kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub mieć 4-letnie równoważne doświadczenie badawcze w pełnym wymiarze czasu pracy. Muszą również przestrzegać zasady mobilności MSCA i nie mieszkać i nie pracować w Polsce przez ponad 12 miesięcy w ciągu trzech lat poprzedzających termin naboru (1 lipca 2018 – 30 czerwca 2021).

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2021.

Najważniejsze informacje można znaleźć na stronach programu PASIFIC.

Zachęcamy także do obejrzenia obwieszczenia prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk i Koordynatora programu PASIFIC.