Projekty badawcze

TYTUŁ PROJEKTU: Grzyby sadzakowe na ozdobnych roślinach drzewiastych w środowisku miejskim - diagnostyka sprawców zespołu chorobowego w oparciu o innowacyjne zintegrowane analizy kultur in vitro oraz sekwencji DNA wielu loci

Źródło finansowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN), Konkurs OPUS

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 2018 - 2021
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab. inż. Marcin Piątek, prof. IB PAN (Zakład Mykologii IB PAN)
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

TYTUŁ PROJEKTU: Jak fiołek wonny (Viola odorata L.) broni się przed patogenami i szkodnikami – cyklotydy jako rodzaj roślinnego układu odpornościowego?

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 07.2018 – 07.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Błażej Ślązak (Zakład Ekologii IB PAN)
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

TYTUŁ PROJEKTU: Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 26.01.2018–25.01.2021
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab. Maria Barbacka (Zakład Paleobotaniki PAN)
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

TYTUŁ PROJEKTU: Cyklotydy – cykliczne polipeptydy w mechanizmach obronnych roślin z rodziny Violaceae przeciwko grzybom patogennym

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.11.2017 – 30.10.2018
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Błażej Ślązak (Zakład Ekologii IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Wpływ obcego gatunku drzewa - dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na właściwości fizykochemiczne gleby, zespół mikroorganizmów glebowych oraz roślinność leśną (2016/23/N/NZ8/02778)

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 12.07.2017 – 11.07.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: mgr Małgorzata Stanek (Zakład Ekologii IB PAN)