Projekty badawcze

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych

Dodatkowe informacje:

  • Okres realizacji:10.07.2014 - 09.07.2017
  • Status: w trakcie realizacji
  • Kierownik:dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Różnorodność i odrębność taksonomiczno-ewolucyjna śluzowców przyśnieżnych Andów w kontekście globalnej biogeografii grupy.

Dodatkowe informacje

  • Okres realizacji:13.05.2011 – 12.05.2014 (przedłużony do 12.12.2016)
  • Status: zakończony
  • Kierownik:dr Anna Ronikier (Instytut Botaniki im. W. Szarera PAN)

 

TYTUŁ PROJEKTU: Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania

Dodatkowe informacje

  • Okres realizacji:14.03.2013 - 13.03.2016
  • Status: zakończony
  • Kierownik:dr hab. Maria Barbacka-Bóka
  • Współpracownicy:dr Grzegorz Pacyna (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków), dr Jadwiga Ziaja (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)

 

TYTUŁ PROJEKTU: Analiza makroskopowych szczątków roślinnych z neolitycznych stanowisk Wielkiej Niziny Węgierskiej: dane etnoarcheologiczne i środowiskowe - projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „HARMONIA 3”.

 

Dodatkowe informacje:

Okres realizacji: 07.05.2013-06.05.2016

Status: zakończony

Kierownik: dr Magdalena Moskal-del Hoyo

Współpracownicy: prof. dr hab. M. Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków), prof. dr hab. J.K. Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków), prof. dr P. Raczky, dr A. Anders (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt)