Projekty badawcze

TYTUŁ PROJEKTU: Analiza makroskopowych szczątków roślinnych z neolitycznych stanowisk Wielkiej Niziny Węgierskiej: dane etnoarcheologiczne i środowiskowe - projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „HARMONIA 3”.

 

Dodatkowe informacje:

Okres realizacji: 07.05.2013-06.05.2016

Status: zakończony

Kierownik: dr Magdalena Moskal-del Hoyo

Współpracownicy: prof. dr hab. M. Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków), prof. dr hab. J.K. Kozłowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków), prof. dr P. Raczky, dr A. Anders (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt)