Projekty badawcze

TYTUŁ PROJEKTU: Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu – analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych – projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu „PRELUDIUM 7”.

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 28.01.2015–27.01.2018
 • Status: zakończony
 • Kierownik: mgr Katarzyna Cywa (Zakład Paleobotaniki IB PAN)
 • Współpracownicy (opiekun naukowy projektu): dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN (Zakład Paleobotaniki IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Różnorodność, specyficzność żywicielska i trendy ewolucyjne grzybów naporostowych w tropikalnych Andach: innowacyjne studium organizmów symbiotycznych w globalnym centrum różnorodności biologicznej

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji:21.07.2014 - 20.07.2017
 • Status:przedłużony do 20.07.2018
 • Kierownik:dr Adam Flakus 
 • Współpracownicy:prof. dr hab. M. Kukwa (Uniwersytet Gdański), dr J. Etayo (Instituto E. S. Zizur BHI, Pamplona, Hiszpania), mgr P. Rodriguez Flakus (Senkenberg Institute, Frankfurt am Main, Niemcy)

TYTUŁ PROJEKTU: Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej 

Dodatkowe informacje

 • Okres realizacji:10.07.2014 - 09.07.2017
 • Status: przedłużony do 10.04.2018
 • Kierownik:dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków)

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój rolnictwa i paleodiety w epoce neolitu i brązu na podstawie badań izotopów stabilnych azotu i węgla w szczątkach biologicznych

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji:10.07.2014 - 09.07.2017
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik:dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Różnorodność i odrębność taksonomiczno-ewolucyjna śluzowców przyśnieżnych Andów w kontekście globalnej biogeografii grupy.

Dodatkowe informacje

 • Okres realizacji:13.05.2011 – 12.05.2014 (przedłużony do 12.12.2016)
 • Status: zakończony
 • Kierownik:dr Anna Ronikier (Instytut Botaniki im. W. Szarera PAN)