Projekty badawcze

TYTUŁ PROJEKTU: Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 06.09.2017 – 05.09.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab. Anna Stefanowicz (Zakład Ekologii IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujace Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.03.2017 - 29.02.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Śliwa (Zakład Lichenologii IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Badania paleoekologiczne oraz relacje człowiek- środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna) 

 

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 23.02.2017 - 22.02.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab Renata Stachowicz - Rybka (Zakład Paleobotaniki PAN)
 • Finansowanie: projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymany w ramach konkursu OPUS 11, panel ST10

TYTUŁ PROJEKTU: Ewolucja i historyczna dynamika zasiegów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych endemicznych gatunków mchów.

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 17.03.2016 - 16.03.2019
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab Michał Ronikier (Pracownia Analiz Molekularnych)

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE ....

TYTUŁ PROJEKTU: Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2018
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Alicja Babst-Kostecka (Zakład Ekologii IB PAN)

Cel projektu: poznanie genetycznych i fizjologicznych podstaw tolerancji i hiperakumulacji metali ciężkich u roślin

INFORMACJE O PROJEKCIE ...