Projekty badawcze

TYTUŁ PROJEKTU: Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujace Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.03.2017 - 29.02.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Śliwa (Zakład Lichenologii IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Badania paleoekologiczne oraz relacje człowiek- środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna) 

 

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 23.02.2017 - 22.02.2020
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab Renata Stachowicz - Rybka (Zakład Paleobotaniki PAN)
 • Finansowanie: projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymany w ramach konkursu OPUS 11, panel ST10

TYTUŁ PROJEKTU: Ewolucja i historyczna dynamika zasiegów lądowej bioty Antarktyki w świetle szczegółowych analiz filogeograficznych endemicznych gatunków mchów.

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 17.03.2016 - 16.03.2019
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr hab Michał Ronikier (Pracownia Analiz Molekularnych)

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE ....

TYTUŁ PROJEKTU: Adaptation of Arabidopsis halleri to metal-polluted soils: linking environmental, genomic, and phenotypic information

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2018
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Alicja Babst-Kostecka (Zakład Ekologii IB PAN)

Cel projektu: poznanie genetycznych i fizjologicznych podstaw tolerancji i hiperakumulacji metali ciężkich u roślin

INFORMACJE O PROJEKCIE ...

TYTUŁ PROJEKTU: Środowiskowe i technologiczne uwarunkowania doboru surowca drzewnego w polskich grodach i ośrodkach wczesnomiejskich w średniowieczu – analiza ksylologiczna przedmiotów użytkowych – projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu „PRELUDIUM 7”.

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 28.01.2015–27.01.2018
 • Status: zakończony
 • Kierownik: mgr Katarzyna Cywa (Zakład Paleobotaniki IB PAN)
 • Współpracownicy (opiekun naukowy projektu): dr hab. Dorota Nalepka, prof. PAN (Zakład Paleobotaniki IB PAN)