Aktualności

Maciejowski W., Osyczka P., Smykla J., Ziaja W., Ostafin K., Krzewicka B. 2018. Diversity and distribution of lichens in recently deglaciated areas of south-eastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87: 3596. DOI

Bieżące projekty