Projekty badawcze

Tytuł projektu: Sekwencjonowanie nowej generacji jako narzędzie w rozstrzyganiu kwestii ewolucyjnych i filogeograficznych na przykładzie krytycznego rodzaju Oenothera L. (Onagraceae)

 Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 02 listopad 2018 ‒ 01 listopad 2019
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Monika Woźniak-Chodacka
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania ‒ Narodowe Centrum Nauki (NCN), konkurs Miniatura 2

TYTUŁ PROJEKTU: Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce

Źródło finansowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN), Konkurs SONATA BIS

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 2019 - 2023
 • Status: przyznane środki, przewidywane rozpoczęcie prac: kwiecień 2019
 • Kierownik: dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Zakład Paleobotaniki IB PAN)
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

Tytuł projektu: Różnorodność, zbiorowiska oraz specyficzność żywicielska grzybów endofitycznych zasiedlających wybrane gatunki wątrobowców naziemnych (Marchantiophyta)

 

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 02 listopad 2018 – 01 listopad 2019
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Beata Cykowska-Marzencka (Zakład Briologii IB PAN)
 • Jednostka realizująca: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
 • Źródło finansowania – Narodowe Centrum Nauki (NCN), Konkurs Miniatura 2

TYTUŁ PROJEKTU: Effects of metal contamination on root architecture in Arabidopsis halleri (modifications to POWROTY/2016-1/1: DPK/432-18/0/18)

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 09.2018 – 01.2019
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Alicja Babst-Kostecka (Zakład Ekologii IB PAN)

TYTUŁ PROJEKTU: Exploring the role of soil microbial diversity in plant tolerance to metal-polluted soils (2018/02/X/NZ8/00546)

Dodatkowe informacje:

 • Okres realizacji: 09.2018 – 09.2019
 • Status: w trakcie realizacji
 • Kierownik: dr Alicja Babst-Kostecka (Zakład Ekologii IB PAN)