Samorząd Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych - kadencja na rok 2020/2021

 

Przewodniczący Samorządu Doktorantów mgr Edyta Mazur
Zastępca  mgr Marcin Wiorek

Sekretarz Samorządu

mgr Anna Misiewicz

Członek mgr Natalia Hordyńska
Członek mgr Alicja Wierzbicka


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW - CZYTAJ DALEJ ...