INFORMACJE O STYPENDIACH ZEWNĘTRZNYCH (PRZYDATNE LINKI):

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - DOCTUS - Małopolski Fundusz stypendialny dla doktorantów. WIĘCEJ...

Stypendia pomostowe. WĘCEJ...

Najnowsze informacje (12.10.2010): WIĘCEJ...

Fundacja im. Anny Pasek: WIĘCEJ...

FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Program: Międznarodowe Projekty Dotoranckie). WIĘCEJ...

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. WIĘCEJ...

Stypendia DAAD dla Polaków. WIĘCEJ...

Stypendia naukowe miasta Krakowa dla najzdolniejszych (dokumenty i formularze dostępne na Portalu Edukacyjnym UMK). WIĘCEJ... 

Środki NFOŚiGW na przesięwzięcia dotyczące ochrony przyrody i krajobrazu - przyjmowanie wniosków. WIĘCEJ...

PAU: Spotkania Młodych Naukowców. WIĘCEJ...