POSTĘPOWANIA W PRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA W IB PAN

Tryb postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN wszczętych po 30 września 2019 r.

Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

Regulaminy postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w pozostałych Instytutach tworzących Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Instytutów.