Logo SD OK prostokat

 

 

INSTYTUTY PROWADZĄCE STUDIA DOKTORANCKIE                                              

DANE KONTAKTOWE

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE W RAMACH STUDIÓW

POTENCJALNI PROMOTORZY 

 

 

 

Środowiskowe studia doktoranckie prowadzone są przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk (IB PAN) i Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. W kształceniu doktorantów uczestniczą również: Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii.

Obsługę administracyjną studiów doktoranckich prowadzi Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Studium), stanowiące jednostkę organizacyjną IB PAN. Zasady funkcjonowania Studium, określa Regulamin organizacyjny 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIUM  - CZYTAJ DALEJ...

 


Kierownik Studium Doktoranckiego

Grażyna Szarek-Łukaszewska

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (12) 42 41 706

IB PAN ul. Lubicz 46 Kraków


Zastępca Kierownika Studiów Doktoranckich

dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

tel.: (12) 370 35 94


Sekretariat Studium Doktoranckiego

Katarzyna Kozielec

mgr Katarzyna Kozielec

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(12) 42 41 832

IB PAN ul. Lubicz 46, Kraków


GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE

Biologia komórki;

Biotechnologia roślin;

Ekotoksykologia - różnorodne problemy związane z obecnością ekotoksyn w środowisku;

Ekologia obszarów naturalnych i antropogenicznie przekształconych;

Ochrona przyrody i środowiska;

Biologia reaktywnych form tlenu i antyoksydantów;

Biologia stresu i ekofizjologia;

Antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz flory i fauny Polski;

Zagadnienia dotyczące zagrożenia i ochrony flory, fauny, biotopów oraz krajobrazu;

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach taksonomii ewolucyjnej, ekologii fito- i zoologicznej oraz w ochronie przyrody;

Problemy wymierania flory i fauny Polski;

Bioróżnorodność (szerokie spektrum zagadnień);

Inwazje biologiczne - inwazyjne gatunki flory i fauny;

Zoogeografia i fitogeografia wszystkich grup roślin i grzybów (metody tradycyjne i molekularne);

Drożdże – fizjologia, regulacja cyklu komórkowego;

Starzenie się drożdży i organizmów wyższych;

Paleozoologia, paleobotanika i paleoetnobotanika;

Biologia roślin uprawnych;

Biologia ryb;

Biologia kwitnienia;

Glony słodkowodne - taksonomia, ekologia i biogeografia;

Protozoologia doświadczalna

Osteologia i paleontologia wybranych grup kręgowców (ptaki, ssaki, gady);

Tafonomia i archeozoologia;

Paleontologia wybranych grup bezkręgowców (owady, kraby);

Bioróżnorodność orzęsków z rodzaju Paramecium w oparciu o analizę cech morfologicznych i molekularnych;

Systematyka i ewolucja wybranych grup bezkręgowców (prostoskrzydłe, chrząszcze, motyle, skoczogonki) z zastosowaniem metod klasycznych, cytogenetycznych i molekularnych;

Genetyka konserwatorska i ekologia molekularna owadów (chrząszcze, prostoskrzydłe, motyle);

Ekologia, biogeografia i ochrona nietoperzy i ptaków;

Genetyka populacyjna i hybrydyzacja ptaków (dzięcioły);

Ekologia behawioralna ptaków wodnych;

Ekologia behawioralna owadów społecznych;

Ekologia fauny glebowej. 


POTENCJALNI PROMOTORZY

Promotorem rozprawy doktorskiej może być samodzielny pracownik naukowy (osoba z tytułem dr hab. lub profesora). Wykaz samodzielnych pracowników naukowych wraz z CV z poszczególnych Instytutów studium znajduje się poniżej.

Pracownicy Naukowi z Instytutu Botaniki W. Szafera PAN WIĘCEJ...

Pracownicy Naukowi z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN WIĘCEJ...

Pracownicy Naukowi z Instytutu Ochrony Przyrody PAN WIĘCEJ...

Pracownicy Naukowi z Instytutu Fizjologii Roślim im. F. Górskiego PAN WIĘCEJ...