W związku z ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki konkursem na finansowanie staży podoktorskich w Polsce, IB PAN zaprasza do współpracy doktorów zainteresowanych odbyciem krajowego stażu podoktorskiego i prowadzeniem prac badawczych w tematyce mieszczącej się w zakresie zainteresowań i kompetencji Instytutu.

Oferujemy pracę przy projektach badawczych z zakresu: taksonomii, chorologii i ekologii roślin naczyniowych i beznaczyniowych, porostów i grzybów oraz flor kopalnych. Staże takie można odbyć w następujących zakładach i pracowniach: Fykologii, Mykologii, Paleobotaniki, Lichenologii, Briologii oraz Systematyki Roślin Naczyniowych.

STAŻE PODOKTORSKIE  Czytaj więcej ...