TYTUL PROJEKTU: Endofity izolowanych górskich populacji Dryas octopetala z Tatr, Falakros oraz Rarau

Projekt ma  na celu zbadanie endofitów grzybowych kolejnych po Białej Wodzie i Pirynie  populacji Dryas octopetala. Izolowane populacje dębika ośmiopłatkowego w Tatrach, Falakros i Rarau stanowią wraz z wcześniej wymienionymi stanowiskami całość w badaniu, które może zobrazować zjawisko utraty symbiontów i dryf symbiotyczny, pozwoli ocenić zmiany składu endofitów w zależności od wielkości populacji i jej odległości od granicy głównego zasięgu.

Zebrany i zdeponowany w IB PAN materiał pochodzący z polskiej, greckiej i rumuńskiej populacji posłuży do porównania składu wyspecjalizowanych grzybów występujących na Dryas octopetala. Głównym zagadnieniem i problemem  do rozwiązania w ramach całego projektu jest określenie stopnia powiązania symbionta grzybowego z rośliną gospodarzem w populacjach o różnym statusie.  Dotychczas przebadano endofity z kilku egzemplarzy Dryas octopetala z Alp, Spitsbergenu i Kanady. Są to pierwsze tak kompleksowe badania, a analiza górskich populacji z Tatr, Falakros i Rarau jest ostatnim etapem  badań.

W celu uzyskania czystych szczepów grzybów roślina po sterylizacji jest wykładana na specjalnej pożywce do hodowli endofitów. Następnie wyrosłe grzyby przenoszone są na szalki Petriego z pożywką PDA lub MEA. Wszystkie kultury są mierzone i fotografowane a następnie oznaczane pod mikroskopem na podstawie m.in. zarodników lub korzystając z metod molekularnych jeśli kultura nie zarodnikuje bądź wymaga potwierdzenia.

Dodatkowe informacje

  • Okres realizacji:28.05.2014 – 29.11.2014
  • Status:zakończony
  • Kierownik:mgr inż. Anna Wilczek

GALERIA