STAN ZBIORÓW BIBLIOTEKI - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018

 

Stan zbiorów ogółem: 112 913 vol. (wzrost w 2018 r. o 254 vol.)

Zbiory wg kategorii - stan na 31 grudnia 2018 roku

Zbiory Instytut Botaniki PAN
Wydawnictwa zwarte (książki, serie, broszury) 75 358 vol.
Wydawnictwa ciągłe (czasopisma) 34 608 vol.
Wydawnictwa specjalne (mapy, przezrocza)   2 947 szt.
R a z e m 112 913 vol.

 

Czasopisma - 153 tytuły bieżące – stan na 1 grudnia 2017 roku

Czasopisma Instytut Botaniki PAN
Prenumerata polska 10 tyt.
Prenumerata zagraniczna 22 tyt.
Wymiana krajowa  3 tyt.
Wymiana zagraniczna 65 tyt.
Dary 17 tyt.
Zakupy specjalne  1 tyt.
Razem 118 tyt.