Aktualne

W roku 2013 botanika krakowska obchodzić będzie 3 znamienne Jubileusze. Będzie to rok 60-lecia powstania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecia powstania Instytutu Botaniki UJ oraz 230-lecia założenia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. Dlatego rok 2013    nazwaliśmy "Rokiem Botaniki Krakowskiej" i planujemy w tym czasie organizację szeregu przedsięwzięć jubileuszowych, naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych, podczas których chcemy zaprezentować nasze osiągnięcia, zarówno społeczności akademickiej, naukowej jak i mieszkańcom Krakowa.

Aktualne

W dniu 11.01.2013 miały miejsce dni otwarte dla młodzieży szkolnej i nauczycieli w IB PAN. Instytut odwiedziła młodzież z XXIV LO im. Jana Pawła II w Krakowie. Uczniowie uczestniczyli m.in. w wykładzie Pani prof. dr hab. Barbary Godzik - Kierownika Zakładu Ekologii, pt. "Dawniej metale ciężkie i siarka, dzisiaj ozon - jakie zagrożenia niesie przyszłość?".

Aktualne

W roku 2013 środowisko naukowe w Krakowie obchodzić będzie 3 znamienne Jubileusze. Będzie to rok 60-lecia powstania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecia powstania Instytutu Botaniki UJ oraz 230-lecia założenia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. Dlatego rok 2013 nazwaliśmy "Rokiem Botaniki Krakowskiej" i planujemy w tym czasie organizację szeregu przedsięwzięć jubileuszowych, naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych, podczas których chcemy zaprezentować nasze osiągnięcia, zarówno społeczności akademickiej, naukowej jak i mieszkańcom Krakowa.

Aktualne

W dniu 16.04.2013 w Pracowni Badań Molekularnych IB PAN odbyły się warsztaty pt.” Badania DNA dla celów identyfikacji gatunkowej i indywidualnej roślin”. W warsztatach uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 3 w Trzebini.