Aktualne

18.12.2013 w IB PAN miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy fotografii autorstwa Pana Mieczysława Żbika pt."Drzewa".  Wystawa znajduje się w Muzeum IB PAN. Można ją oglądać codziennie w godz. 9:00-15:00. do 31 stycznia 2014 r. Zapraszamy!

GALERIA

 

Aktualne

W dniach 24-27 października br Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk uczestniczył w 17-tej edycji Targów Książki w Krakowie. Instytut miał swoje stanowisko reklamowe na Targach przy ul. Centralnej, jak i również organizował drugą edycję Salonu Książki Przyrodniczej w Instytucie pod auspicjami Targów.

 

Aktualne

W dniach 26–28 września 2013 r. odbyło się w Krakowie, w salach konferencyjnych Międzynarodowego Centrum Kultury przy Rynku Głównym, międzynarodowe sympozjum „Biogeography of the Carpathians. Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context”. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Botaniki PAN we współpracy z Instytutem Botaniki UJ, a także z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, i było jednym z wydarzeń naukowych towarzyszących obchodom Roku Botaniki Krakowskiej ustanowionego z okazji okrągłych rocznic utworzenia trzech głównych instytucji botanicznych w Krakowie (por. strona http://www.botanika-jubileusz-krakow.pl).

Aktualne

W dniach 19-21 września 2013 r. odbyły się główne uroczystości Jubileuszowe 60-lecia powołania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecia działalności Instytutu Botaniki UJ oraz 230-lecia założenia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. Wydarzenia te obchodzono wspólnie pod hasłem: 2013 Rokiem Botaniki Krakowskiej. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michał Kleiber, Przewodniczącym Komitetu Honorowego był Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski, natomiast patronat medialny nad uroczystościami objął  Dziennik Polski.

Aktualne

W dniach 19-21 września 2013 r. odbędą się główne uroczystości Jubileuszowe 60-lecia powstania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecia powstania Instytutu Botaniki UJ oraz 230-lecia założenia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie.

Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michał Kleiber, Przewodniczącym Komitetu Honorowego jest Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski. Patronat medialny nad uroczystościami objął  Dziennik Polski.