Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów  (którzy złożyli wymagane dokumenty) na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na rok 2015/2016 odbędą się 3 września 2015 roku w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera .

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk. Osoby zainteresowane zachęcamy do odwiedzenia strony (link poniżej), gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat tematyki badawczej realizowanej w trakcie studiów, programu studiów, a także zasad rekrutacji. 

dzialalnosci/dzialalnosc-dydaktyczna/studia-doktoranckie

Do 31.07.2015 w sali muzealnej Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk przy ul. Lubicz 46 można obejrzeć wystawę  prac Ewy Goral i Andrzeja Chlebickiego „R44.1”, będącą odzwierciedleniem poszukiwań pomiędzy światem w skali "mikro" i makro, próbą pokazania możliwości percepcji prezentowanych obiektów.

W dniach 20 - 22 maja 2015, jak co roku, w Instytucie Botaniki PAN odbyły się dni otwarte w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. Nasi Goście uczestniczyli w zajęciach praktycznych zorganizowanych przez pracownie IB PAN. Zajęcia przygotowane były w kilku blokach tematycznych: badań molekularnych, ochrony środowiska,botaniki.  Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem podkreślali, że bardzo poszerzyli swoją wiedzę, a możliwość przeprowadzania samodzielnie eksperymentów dała im szanse zapoznania się z nowoczesną aparaturą oraz wykazania się własnymi umiejętnościami praktycznymi.

GALERIA

 

Aktualne

W dniach 20.05 – 22.05.2015 w Instytucie Botaniki przy ul. Lubicz 46, a także laboratoriach ekotoksykologicznych w Szarowie, odbędą się wykłady i warsztaty z różnych dziedzin biologii, organizowane w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. Nasi Goście podczas tegorocznych dni nauki będą mogli m.in. uczestniczyć w warsztatach „Nowoczesne techniki w biologii molekularnej – światło dla medycyny spersonalizowanej” ,  zwiedzić laboratoria IB PAN, obejrzeć wystawę prac  Ewy Goral i Andrzeja Chlebickiego ”R44.1”