Podczas posiedzenia Rady Naukowej IB PAN w dniu 21.06.2017 miała miejsce uroczystość nadania godności Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Fykologicznego Pani Profesor Jadwidze Siemińskiej-Słupskiej. Na ręce Pani Profesor zostały również złożone gratulacje z okazji 70-lecia Jej pracy naukowej. 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Komitet Badań Czwartorzędu, Zamek Królewski na Wawelu, oraz Państwowy Instytut Geologiczny zapraszają na VIII Konferencje Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, 6–9 czerwca 2017 Kraków.

CZYTAJ WIĘCEJ...

31 marca 2017 nasz Instytut uczestniczył w Międzynarodowych Targach EuroLab, podczas których zaprezentował swój potenjał badawczy, zaplecze laboratoryjne a także wybrane, najnowsze projekty badawcze.

FOTOREPORTAŻ Z TARGÓW...

POTENCJAŁ BADAWCZY IB PAN...

W dniach 24 – 26 maja 2017 w IB PAN odbędą się wykłady i warsztaty z różnych dziedzin biologii organizowane w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Nasi Goście podczas tegorocznych dni nauki będą mogli uczestniczyć m.in. w warsztatach „ Analizy genetyczne w botanice”, zajęciach: „Warsztat badacza bez granic” czy wysłuchać wykładów „Grzyby w życiu człowieka” „Wykorzystanie mikroorganizmów w bioremediacji”. Podczas Festiwalu będzie również możliwość zwiedzenia zaplecza laboratoryjnego IB PAN, zapoznania się z najnowszymi projektami badawczymi realizowanymi przez naszych naukowców oraz obejrzenia wystawy "Drewniane skarby archeologiczne świadectwem użytkowania drzew i krzewów w średniowiecznym gospodarstwie domowym".

PROGRAM FESTIWALU W IB PAN...

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2016 roku: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN uzyskał finansowanie na realizację 2 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 11