Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutacje do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2020/2021. 

Szkoła prowadzona jest przez 4 Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt  oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 października 2019 roku, kształci doktorantów w 3 dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa. W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów. Obejmują one:

- różnorodność biologiczną, taksonomię, ekologię i ewolucję roślin, zwierząt, grzybów i innych mikroorganizmów, zarówno współczesnych jak i kopalnych;

- fizjologię, biochemię, genetykę roślin i zwierząt;

- ochronę różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących tę różnorodność;

- chów i hodowlę zwierząt, uprawę roślin oraz czynniki wpływające na produktywność organizmów.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 CZYTAJ WIĘCEJ...

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania możliwości zakażenia, Biblioteka IB PAN zmienia sposób obsługi Czytelników: 

- Wypożyczalnia jest nieczynna do odwołania.
- Wszelkie pytania prosimy kierować na pocztę elektroniczną pracowników Biblioteki, którzy udzielą odpowiedzi w zakresie, który umożliwia praca zdalna.

Adresy dostępne są w zakładce Biblioteka/Pracownicy Biblioteki lub Biblioteka/Kontakt. Przepraszamy za utrudnienia.

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora IB PAN w sprawie organizacji działania Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk od 25 maja 2020 roku do odwołania

CZYTAJ WIĘCEJ

Wybory Członków Komitetów Naukowych PAN

Informujemy, że pracownicy naukowi Instytutu zostali wybrani do trzech komitetów Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2020-2023. Są to: Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN - dr hab. Michał Ronikier; Komitet Biologii Organizmalnej PAN - prof. Barbara Godzik, dr hab. Marcin Piątek, prof. Konrad Wołowski, dr hab. Grzegorz Worobiec;  Komitet Badań Czwartorzędu PAN - prof. Dorota Nalepka, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr hab. Agnieszka Wacnik.

Gratulujemy naszym Kolegom i życzymy satysfakcji z podjętej działalności.

Więcej informacji: https://wyborykomitety.pan.pl/

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora IB PAN w sprawie organizacji działania Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w czasie stanu epidemii.

 

CZYTAJ WIĘCEJ...