Doktorantka IB PAN, Pani mgr Barbara Łopata, otrzymała nagrodę za poster pt.: “Elemental mapping revealed different adaptation strategies in seeds of Zn hyperaccumulating plant Arabidopsis halleri from Poland “ zaprezentowany podczas sesji “Trace elements analysis of environmental samples with X-rays” - The International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements ICOBTE, Zurich 2017.

POSTER ...

Rekrutacja na Środowiskowe Studia Doktoranckie przy IB PAN 

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z głównymi kierunkami badawczymi realizowanymi w trakcie studiów, programem studiów, a także zasadami rekrutacji (link poniżej). Dokumenty należy składać do 18 września 2017 w sekretariacie Studium.

ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE PRZY IB PAN - CZYTAJ DALEJ...

Podczas posiedzenia Rady Naukowej IB PAN w dniu 21.06.2017 miała miejsce uroczystość nadania godności Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Fykologicznego Pani Profesor Jadwidze Siemińskiej-Słupskiej. Na ręce Pani Profesor zostały również złożone gratulacje z okazji 70-lecia Jej pracy naukowej. 

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Komitet Badań Czwartorzędu, Zamek Królewski na Wawelu, oraz Państwowy Instytut Geologiczny zapraszają na VIII Konferencje Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, 6–9 czerwca 2017 Kraków.

CZYTAJ WIĘCEJ...

31 marca 2017 nasz Instytut uczestniczył w Międzynarodowych Targach EuroLab, podczas których zaprezentował swój potenjał badawczy, zaplecze laboratoryjne a także wybrane, najnowsze projekty badawcze.

FOTOREPORTAŻ Z TARGÓW...

POTENCJAŁ BADAWCZY IB PAN...