W roku 2018 (maj-czerwiec) Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk gościł profesora Thomasa Dempstera, z Algae Technology and Innovation, Arizona Center for (AZCATI) – amerykańskiego stypendystę Fulbrighta. Prof. T. Dempster, w Zakładzie Fykologii, we współpracy z prof. dr hab. Konradem Wołowskim i dr Joanną Lenarczyk, realizował projekt zatytułowany: „Zasady funkcjonowania profesjonalnych systemów uprawy biomasy wybranych taksonów glonów”. W ramach projektu T. Dempster przedstawił cykl wykładów i warsztatów z zakresu fykologii stosowanej oraz wygłosił wykałd na 37th International Conference of the Polish Phycological Society, Green future: algae – applications and perspective. 22–25 May 2018, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland.

W okresie od 11.05 do 10.06.2018 w Zakładzie Fykologii IB PAN (pod opieką dr hab. Jolanty Piątek i prof. dr hab. Konrada Wołowskiego i) przebywała stażystka Pani Xue Bai – z School of Earth Sciences and State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei Province, China. W ramach współpracy prowadzono badania taksonomiczne stomatocyst złotowiciowców z centralnej części Chin

W roku akademickim 2017–2018 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt gościć Karolinę Sanchewską – amerykańską stypendystkę Fulbrighta, która w Zakładzie Briologii we współpracy z dr Beatą Cykowską-Marzencką będzie realizowała projekt zatytułowany: „Conservation Via Understanding: The Ecology and Diversity of Epixylic Bryophytes in Poland”. W ramach projektu zaplanowane są badania terenowe, eksperymenty: laboratoryjny oraz terenowy, prace nad publikacją naukową oraz opracowanie popularno-naukowego atlasu o mszakach epiksylicznych Polski.

Informacje o stypendyście na stronie Fulbrighta: 
http://www.fulbright.edu.pl/amerykanscy-stypendysci/

W dniu 6 marca 2018 r. o godz. 10:00 w IB PAN (sala im. Pawłowskiego) odbędzie się Seminarium naukowe, na którym referat zaprezentuje dr Flurin Babst (Swiss Federal Research Institute WSL). Temat wystąpienia: „Can tree rings go global? Towards spatiotemporal data for Earth system science”.

W dniu 09.01.2018 o godz. 10:00 w IB PAN odbędzie się Seminarium naukowe, na którym gościnnie wystąpi dr Mateusz Ledwoń (ISEZ PAN) z wykładem „Małżeńskie perypetie rybitw białowąsych Chlidonias hybrida – zdrady i rozwody”

Od początku listopada 2017 roku w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie można obejrzeć wystawę fotografii poświęconą projektowi DRYADE (PSPB-161/10), który był realizowany przez Instytut w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, we współpracy z jednostkami partnerskimi w Szwajcarii: Uniwersytetem w Lozannie oraz Federalnym Instytutem Badawczym WSL w Birmensdorf pod Zurychem.

TYTUŁ PROJEKTU: Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno-alpejskich.

Wystawę plenerową (ogrodzenie IB PAN przy ul. Lubicz 46), zorganizowano z okazji zakończenia projektu. Przedstawia ona kilkanaście oryginalnych, artystycznych impresji fotograficznych związanych z realizacją projektu. Poprzez ukazane detale biologicznych obiektów i laboratoryjnych aspektów prowadzonych analiz, prezentowany cykl zdjęć przybliża te badania prowadzone na styku obserwacji naturalnych populacji i zastosowania najnowocześniejszych analiz pozwalających na eksplorację informacji zapisanych w genomach organizmów.

Koncepcja i opracowanie wystawy: Michał Ronikier, Anna Ronikier (Instytut Botaniki PAN)

Zdjęcia: Marcin Zięba (Polish-Swiss Research Programme)

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE...