Od dnia 1 sierpnia 2018 r. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, bierze udział w realizacji projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”.

Projekt OZwRCIN wykonywany jest w ramach 2. osi priorytetowej POPC „E-administracja i otwarty rząd”, działania 2.3 POPC „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” 2014-2020, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”.

Celem projektu jest digitalizacja zasobów nauki dla ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania.

W projekcie uczestniczy 16 instytutów, w tym 15 jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, a liderem Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

Digitalizacja obejmie okazy zielnikowe glonów, mszaków, roślin naczyniowych i okazy z kolekcji grzybów, porostów, śluzowców oraz obiekty paleobotaniczne. W ramach projektu zeskanowana zostanie również część zbiorów bibliotecznych.

 pasek loga EU ozwrcin

Poster
Prezentacja -- IB PAN w OZwRCIN -- kamień milowy
Informacje o projekcie

 


 

4 Października 2018 roku o godz. 9:00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie. Podczas inauguracji odbedzie sie uroczyste slubowanie doktorantów I roku. Program Inauguracji znajdą Państwo poniżej.

PROGRAM INAUGURACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

W dniu 4 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi Botaniki  im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znak jakości „HR Excellence in Research”, potwierdzając, że IB PAN w pełni stwarza warunki sprzyjające pracy naukowej i rozwojowi pracowników naukowych.

Miejsce w elitarnym gronie europejskich jednostek badawczych, mogących pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem IB PAN zawdzięcza prowadzonej polityce wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Instytut  dokłada wszelkich starań, aby być dogodnym miejscem pracy dla naukowców, pozwalającym im swobodnie funkcjonować w Europejskim Obszarze Badań, czego dowodem jest przyznanie logo „HR Excellence in Research”.

Informujemy, że w wyniku konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 18.07.2018 (w ramach projektu badawczego OPUS 11, pt. „Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunkow Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych") wybrano stypendystkę – Panią mgr inż. Edytę Mazur.

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (SDNP PAN). Studia doktoranckie w SDNP PAN to możliwość prowadzenia badań naukowych i pracy w świetnie wyposażonych laboratoriach, spotkania wybitnych naukowców, udziału w prestiżowych projektach.

Osoby zainteresowane doktoratem w naszym Studium zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji CZYTAJ DALEJ …