Informujemy, że w wyniku konkursu na stypendium naukowe NCN dla doktoranta z dnia 18.07.2018 (w ramach projektu badawczego OPUS 11, pt. „Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunkow Lecanora s.l. (lichenizujące Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na podstawie różnych markerów molekularnych i cech fenotypowych") wybrano stypendystkę – Panią mgr inż. Edytę Mazur.

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie (SDNP PAN). Studia doktoranckie w SDNP PAN to możliwość prowadzenia badań naukowych i pracy w świetnie wyposażonych laboratoriach, spotkania wybitnych naukowców, udziału w prestiżowych projektach.

Osoby zainteresowane doktoratem w naszym Studium zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji CZYTAJ DALEJ …

W roku 2018 (maj-czerwiec) Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk gościł profesora Thomasa Dempstera, z Algae Technology and Innovation, Arizona Center for (AZCATI) – amerykańskiego stypendystę Fulbrighta. Prof. T. Dempster, w Zakładzie Fykologii, we współpracy z prof. dr hab. Konradem Wołowskim i dr Joanną Lenarczyk, realizował projekt zatytułowany: „Zasady funkcjonowania profesjonalnych systemów uprawy biomasy wybranych taksonów glonów”. W ramach projektu T. Dempster przedstawił cykl wykładów i warsztatów z zakresu fykologii stosowanej oraz wygłosił wykałd na 37th International Conference of the Polish Phycological Society, Green future: algae – applications and perspective. 22–25 May 2018, Kraków, Dobczyce–Jałowcowa Góra, Poland.

W okresie od 11.05 do 10.06.2018 w Zakładzie Fykologii IB PAN (pod opieką dr hab. Jolanty Piątek i prof. dr hab. Konrada Wołowskiego i) przebywała stażystka Pani Xue Bai – z School of Earth Sciences and State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei Province, China. W ramach współpracy prowadzono badania taksonomiczne stomatocyst złotowiciowców z centralnej części Chin

W roku akademickim 2017–2018 Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt gościć Karolinę Sanchewską – amerykańską stypendystkę Fulbrighta, która w Zakładzie Briologii we współpracy z dr Beatą Cykowską-Marzencką będzie realizowała projekt zatytułowany: „Conservation Via Understanding: The Ecology and Diversity of Epixylic Bryophytes in Poland”. W ramach projektu zaplanowane są badania terenowe, eksperymenty: laboratoryjny oraz terenowy, prace nad publikacją naukową oraz opracowanie popularno-naukowego atlasu o mszakach epiksylicznych Polski.

Informacje o stypendyście na stronie Fulbrighta: 
http://www.fulbright.edu.pl/amerykanscy-stypendysci/

W dniu 6 marca 2018 r. o godz. 10:00 w IB PAN (sala im. Pawłowskiego) odbędzie się Seminarium naukowe, na którym referat zaprezentuje dr Flurin Babst (Swiss Federal Research Institute WSL). Temat wystąpienia: „Can tree rings go global? Towards spatiotemporal data for Earth system science”.