Zalecenia Prezesa PAN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

WIĘCEJ INFORMACJI

W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce, wydaję Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie odwołania spotkań, obrad i posiedzeń organów i komisji Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, innych wydarzeń tego typu oraz organizacji pracy zdalnej i dyżurów pracowników.

Obowiązują następujące numery telefonów:

  • centrala: 12 42 41 700
  • Sekretariat IB PAN: 694 529 710
  • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych: 604 608 126.

WIĘCEJ INFORMACJI

Informujemy o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli. Zgłoszenia są przyjmowane do 19 marca 2020 r do godz. 16:00. Więcej informacji w linku poniżej.

WIĘCEJ INFORMACJI


 

W dniach 25-26 marca 2020 r. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona obecności martwych drzew w lasach. Informacje o Konferencji znajdą Państwo na stronie:  

https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Zapraszamy na seminarium naukowe IB PAN, które odbędzie się 11 lutego 2020 o godz. 10:00 w sali Prof. B. Pawłowskiego IB PAN. Referat pt. "Co wiemy na temat rozmieszczenia kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. w Polsce" wygłosi mgr Łukasz Piechnik z Zakładu Ekologii IB PAN.