Pracownik naszego Instytutu, dr hab Aldona Mueller-Bieniek została jednym z wielu członków rady redakcyjnej https://www.mdpi.com/journal/land/topic_editors czasopisma Land, publikowanego w systemie open access przez wydawnictwo mdpi. W czasopiśmie tym co miesiąc ukazują się artykuły dotyczące ekologii, ochrony, przemian krajobrazu i wszelkich tematów z tym związanych, włączając archeologię i historię środowiskową. Jest to czasopismo młode, intensywnie się rozwijające, indeksowane w bazie Scopus (2019 CiteScore: 2.8 ) i JCR (2019 IF: 2.429).

Więcej na stronie https://www.mdpi.com/journal/land

Więcej informacji:

FB IB PAN