Naukowcy z naszego Instytutu biorą udział w przełomowych badaniach nad historią uprawy prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.). Proso zwyczajne zostało udomowione na Dalekim Wschodzie w VII tysiącleciu p.n.e. (BC). Mimo, że jego ziarna pojawiają się w europejskich stanowiskach archeologicznych z tego samego czasu (neolitu), badania zespołu kierowanego przez dr Draganę Filipović z Instytutu Archeologii Uniwersytetu w Kilonii dostarczyły dowodów, że dotarło ono na teren Europy około połowy II tysiąclecia BC, tzn. w epoce brązu. Datowania radiowęglowe (https://radiocarbon.pl/informacje-o-radioweglu/) ziaren prosa pochodzących z wielu stanowisk europejskich wskazują, że jego uprawa rozprzestrzeniała się bardzo szybko od Ukrainy po Europę Zachodnią, jednak najstarsze ziarna pochodzą z pierwszej połowy II tysiąclecia BC. Wyniki analiz opartych na znaleziskach będących rezultatem wieloletnich badań archeobotanicznych, zostały opublikowane m.in. w czasopiśmie Scientific Reports .Bardziej szczegółowe dane o niezwykle interesujących  znaleziskach szczątków roślinnych (m.in. prosa) ze stanowiska archeologicznego w Lipniku k. Przeworska zostały wcześniej opisane w artykule opublikowanym w Archaeological and Anthropological Science

Nasze analizy stanowią nie tylko ważny etap badań nad historią rolnictwa, lecz również przyczyniają się do lepszego poznania procesów podepozycyjnych panujących na stanowiskach archeologicznych typu suchego.

Więcej informacji:

FB IB PAN

Nauka w Polsce

Phys.org

CAU Kiel