5 sierpnia 2020

Nowy nurt badań dotyczący wiesiołków (rodzaj Oenothera)

Miło nam ogłosić, że w naszym Instytucie rozpoczęto eksperymentalną hodowlę wiesiołków (rodzaj Oenothera). Ta fascynująca grupa roślin to rośliny modelowe w badaniach genetycznych, o niespotykanym nigdzie indziej sposobie przekazywania cech. Jednakże mimo, że wiesiołki spotykamy często (na przydrożach, nieużytkach, terenach kolejowych) to o procesach ewolucji w tej grupie, jak choćby powstawania gatunków i hybrydyzacji, ciągle wiemy niewiele.

Podjęcie badań w tym temacie wymagało zebrania odpowiednich nasion, reprezentujących poszczególne kombinacje genetyczne. Co ciekawe, udało się także wyhodować niespotykane w Europie formy amerykańskie, będące przodkami znanych nam gatunków europejskich. W dalszej kolejności osobniki te posłużą do eksperymentalnego krzyżowania w celu otrzymania unikatowych form mieszańcowych, których analiza pozwoli nam wnioskować na temat ewolucji w tej grupie roślin (foto patrz FB IB PAN).

Projekt ten stanowi kontynuację badań prowadzonych przez dr Monikę Woźniak-Chodacką z Zakładu Roślin Naczyniowych.