Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji współorganizowanej przez nasz Instytut pt. „Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej”, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2020 r. w formie zdalnej. Szczegółowe informacje o Konferencji na stronie: 

https://www.botany.pl/konferencjamartwedrewno2020/

Rejestracja uczestników do dnia 20 września 2020 r.