Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk został jednym z beneficjentów trzyletniego projektu pt. ”Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

WIĘCEJ INFORMACJI