W związku z wprowadzeniem przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce, wydaję Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie odwołania spotkań, obrad i posiedzeń organów i komisji Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, innych wydarzeń tego typu oraz organizacji pracy zdalnej i dyżurów pracowników.

Obowiązują następujące numery telefonów:

  • centrala: 12 42 41 700
  • Sekretariat IB PAN: 694 529 710
  • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych: 604 608 126.

WIĘCEJ INFORMACJI