Zapraszamy na seminarium naukowe IB PAN, które odbędzie się 11 lutego 2020 o godz. 10:00 w sali Prof. B. Pawłowskiego IB PAN. Referat pt. "Co wiemy na temat rozmieszczenia kłokoczki południowej Staphylea pinnata L. w Polsce" wygłosi mgr Łukasz Piechnik z Zakładu Ekologii IB PAN.