IB PAN współorganizatorem warsztatów: "Jak pogodzić gospodarkę leśną z ochroną przyrody - martwe drewno na obszarach NATURA 2000"

WIĘCEJ INFORMACJI ...