Podczas posiedzenia Rady Naukowej IB PAN w dniu 21.06.2017 miała miejsce uroczystość nadania godności Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Fykologicznego Pani Profesor Jadwidze Siemińskiej-Słupskiej. Na ręce Pani Profesor zostały również złożone gratulacje z okazji 70-lecia Jej pracy naukowej.