Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2016 roku: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN uzyskał finansowanie na realizację 2 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 11