Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów  (którzy złożyli wymagane dokumenty) na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na rok 2015/2016 odbędą się 3 września 2015 roku w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera .