W dniach 20 - 22 maja 2015, jak co roku, w Instytucie Botaniki PAN odbyły się dni otwarte w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie. Nasi Goście uczestniczyli w zajęciach praktycznych zorganizowanych przez pracownie IB PAN. Zajęcia przygotowane były w kilku blokach tematycznych: badań molekularnych, ochrony środowiska,botaniki.  Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem podkreślali, że bardzo poszerzyli swoją wiedzę, a możliwość przeprowadzania samodzielnie eksperymentów dała im szanse zapoznania się z nowoczesną aparaturą oraz wykazania się własnymi umiejętnościami praktycznymi.

GALERIA