Aktualne

7 października 2014 r w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk odbędzie się spotkanie archiwistów Instytutów PAN. Tematem przewodnim spotkania będzie dokumentowanie różnorodności flor współczesnych i kopalnych świata przez gromadzenie zbiorów zielnikowych. Podczas spotkania, nasi Goście będą mogli zobaczyć zbiory IB PAN, a także wystawę pt. "Rośliny, grzyby, obiekty paleobotaniczne w rysunkach pracowników Instytutu Botaniki PAN".