Aktualne

Zapraszamy kandydatów na studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN do zapoznania się z ofertą Studium i składania aplikacji. Rekrutacja trwa do 31.07.2014. Informacje o rekrutacji i Studium moźna znaleźć na stronie: http://www.botany.pl/studium-doktoranckie