Aktualne

W dniach  11.07.2014 (piątek) i  14.07.2014 (poniedziałek) w IB PAN odbyły się kolejne szkolenia związane z programem UE  "Horyzont 2020". Głównymi tematami poruszonymi podczas szkoleń były projekty o charakterze badawczym, innowacyjnym; wyzwania społeczne; wiodąca pozycja w przemyśle oraz granty ERC. Organizatorem szkoleń było Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.