Aktualne

W dniu 02.07.2014 w IB PAN odbędzie się szkolenie dla Pracowników Instytutu dotyczące programu ramowego "Horyzont 2020". Podczas szkolenia przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

- specyfika projektów finansowych z programów ramowych

- ogólne zasady Horyzontu 2020

- typy projektów w Horyzoncie 2020

Szkolenie jest organizowane przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.