Aktualne

W dniach 19-21 września 2013 r. odbyły się główne uroczystości Jubileuszowe 60-lecia powołania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecia działalności Instytutu Botaniki UJ oraz 230-lecia założenia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. Wydarzenia te obchodzono wspólnie pod hasłem: 2013 Rokiem Botaniki Krakowskiej. Patronat Honorowy nad uroczystościami objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michał Kleiber, Przewodniczącym Komitetu Honorowego był Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski, natomiast patronat medialny nad uroczystościami objął  Dziennik Polski.

Na zaproszenie Instytucji obchodzących ten potrójny jubileusz przybyli liczni goście ze wszystkich krajowych ośrodków zajmujących się botaniką, jak również inni przedstawiciele uniwersyteckiego środowiska nauk biologicznych, rolniczych i przyrodniczych. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście zagraniczni, m. in. z Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Pierwszego dnia (19.09.2013r.) odbyła się uroczysta sesja jubileuszowa w zabytkowej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przybyłych gości powitali organizatorzy konferencji: Dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Maria Zając, Dyrektor Instytutu Botaniki PAN prof. dr hab. Konrad Wołowski (patrz: prezentacja IB PAN) oraz Dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ dr hab. Józef Mitka, prof. UJ. Głos zabrali również: Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ dr hab. Małgorzata Kruczek oraz delegat Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wręczenie wyróżnień prof. dr hab. Annie Medweckiej – Kornaś za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz prof. dr hab. Jadwidze Siemińskiej za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych w okresie 50-lecia pracy w Instytucie Botaniki PAN. Niektórzy pracownicy Instytutów Botaniki PAN i UJ otrzymali medale Honoris Gratia z rąk Prezydenta Krakowa za  zasługi na rzecz miasta.

Podczas uroczystości Dyrektor IB PAN, prof. dr hab. Konrad Wołowski odebrał z rąk prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki.

W drugiej części Sesji jubileuszowej wygłoszone zostały referaty dotyczące historii i tradycji krakowskiej szkoły botanicznej, aktualnych wyzwań stojących przed polską i światową botaniką oraz znaczenia taksonomii i jej miejsca we współczesnej biologii.

Wieczorem miało miejsce spotkanie towarzyskie uczestników konferencji w plenerze i wewnątrz szklarni Ogrodu Botanicznego UJ. Przy lampce wina oraz tradycyjnym polskim poczęstunku długo dyskutowano o botanice oraz przypominano rozmaite anegdoty z historii Instytutów oraz z życia wybitnych krakowskich botaników. Szczególne zainteresowanie wzbudził pokaz archiwalnych zdjęć oraz filmów, które zachowały się z okresu od wczesnych lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Drugi dzień konferencji poświęcony był obradom w sekcjach tematycznych: Systematyka i bioróżnorodność, Paleobotanika, Embriologia i cytologia roślin, Geobotanika, Biotechnologia i kultury in vitro, Fizjologia roślin. Zaproszeni prelegenci z najważniejszych krajowych ośrodków naukowych przedstawili łącznie 21 referatów stanowiących przegląd obecnie najistotniejszych problemów w naukach o roślinie i roślinności. Wśród tych zagadnień znalazły się m. in.: porównanie klasycznych i numerycznych metod w taksonomii roślin, zmiany i dynamika szaty roślinnej cennych przyrodniczo obszarów polski, perspektywy stojące przed paleobotaniką w kontekście przedhistorycznych zmian klimatu Ziemi, fotosynteza jako najważniejszy proces biochemiczny w biosferze, nowoczesne techniki modyfikowania wzrostu i rozwoju roślin.

W sobotę (21.09.2013r.) miał miejsce wyjazd do Stacji Terenowej Instytutu Botaniki PAN w Szarowie. Wycieczka ta spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród gości jubileuszu, ze względu na możliwość zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem Stacji i ciekawą tematyką prowadzonych w niej badań. Na miejscu wygłoszone zostały cztery referaty na temat zasobów przyrodniczych Puszczy Niepołomickiej oraz biomonitoringu skażenia metalami ciężkimi. Po obiedzie, przygotowanym przez Koło Gospodyń w Łaniowej, odbyło się zwiedzanie zabytków Niepołomic oraz widokowy przejazd przez Puszczę Niepołomicką, będącą przykładem biomu lasów liściastych strefy umiarkowanej, o częściowo zantropogenizowanym charakterze.

W związku z obchodami rocznicowymi zostały zorganizowane również liczne wystawy tematyczne: Wystawa „Przyroda terenów pogórniczych – Rośliny okolic Olkusza”, zorganizowana przez prof. dr hab. Barbarę Godzik, Wystawa fotograficzna „Impresje przyrodnicze w obiektywie” Mariana i Michała Szewczyków w Muzeum Przyrodniczym IB PAN, Ekspozycja historyczna „Ocalić od zapomnienia” autorstwa Anny Kupiec, mgr. Lidii Nowak – Chlebickiej i mgr. Barbary Znamierowskiej w Bibliotece Instytutów Botaniki PAN i UJ, Wystawa poświęcona znaczeniu i możliwościom mikroskopii elektronowej w badaniach taksonomicznych przygotowana przez Zakład Fykologii IB PAN oraz Wystawa starodruków poświęconych taksonomii roślin w Bibliotece Jagiellońskiej.

W dniach 26-28 września Instytut Botaniki PAN zorganizował międzynarodowe Sympozjum poświęcone Biogeografii Karpat pt." Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context"

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERI ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH WIĘCEJ....