Aktualne

Pracownicy Zakładu Fykologii wraz z doktorantką Kritsaną Duangjan przygotowali w ramach Roku Botaniki Krakowskiej i 60-lecia Instytutu wystawę prezentującą najciekawszych przedstawicieli różnych grup glonów. Zdjęcia wykonano podczas obserwacji badanych materiałów przy pomocy elektronowego mikroskopu skaningowego. Tego typu dokumentacja fotograficzna jest jednym z najważniejszych elementów pracy fykologów - taksonomów. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy znajdującej się w korytarzu przed Zakładem Fykologii w Nowym Budynku IB PAN.