Aktualne

W dniu 16.04.2013 w Pracowni Badań Molekularnych IB PAN odbyły się warsztaty pt.” Badania DNA dla celów identyfikacji gatunkowej i indywidualnej roślin”. W warsztatach uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 3 w Trzebini.

Podczas warsztatów nasi Goście zapoznali się z metodami pobierania i przechowywania materiału biologicznego, metodami izolacji DNA z komórek roślinnych oraz wykorzystaniem sekwencjonowania DNA w badaniach ekologicznych. W ramach warsztatów młodzież mogła  zmierzyć się w praktyce z reakcją elektroforezy w żelu agarozowym oraz reakcją PCR.

GALERIA