Aktualne

W roku 2013 środowisko naukowe w Krakowie obchodzić będzie 3 znamienne Jubileusze. Będzie to rok 60-lecia powstania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecia powstania Instytutu Botaniki UJ oraz 230-lecia założenia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. Dlatego rok 2013 nazwaliśmy "Rokiem Botaniki Krakowskiej" i planujemy w tym czasie organizację szeregu przedsięwzięć jubileuszowych, naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych, podczas których chcemy zaprezentować nasze osiągnięcia, zarówno społeczności akademickiej, naukowej jak i mieszkańcom Krakowa.

Patronat Honorowy nad Rokiem Botaniki Krakowskiej objął prof. dr hab. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącym Komitetu Honorowego został prof. dr hab. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje na  temat Jubileuszu mogą Państwo znaleźć na dedykowanej temu wydarzeniu stronie internetowej: www.botanika-jubileusz-krakow.pl/ na którą wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy