Aktualne

W roku 2013 botanika krakowska obchodzić będzie 3 znamienne Jubileusze. Będzie to rok 60-lecia powstania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecia powstania Instytutu Botaniki UJ oraz 230-lecia założenia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie. Dlatego rok 2013    nazwaliśmy "Rokiem Botaniki Krakowskiej" i planujemy w tym czasie organizację szeregu przedsięwzięć jubileuszowych, naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych, podczas których chcemy zaprezentować nasze osiągnięcia, zarówno społeczności akademickiej, naukowej jak i mieszkańcom Krakowa.

Szczegółowe informacje na temat Jubileuszów (patronaty, program "Roku Botaniki Krakowskiej", zgłoszenia udziału) będą Państwo mogli znaleźć na oficjalnej stronie jubileuszu, która będzie udostępniona na przełomie stycznia/lutego.